Medieråd

 • Medierådet bidrager med visioner omkring brug af IT i undervisningen udfra en didaktisk vinkel. Udvalget har et særligt fokus på programmer, apps og sites, der med fordel kan bruges i den daglige undervisning.
 • Medierådet iværksætter en erfaringsopsamling og en udvikling vedrørende brug af ovenstående i undervisningen, samt samarbejder med relevante parter vedrørende kurser indenfor området. Udvalget tager initiativ til at udvikle en vidensplatform.
 • Medierådet skal medvirke til at inspirere Vestre Skoles lærere til en kontinuerlig udvikling af arbejdet med IT-didaktiske problemstillinger i det enkelte fag.
 • Medierådet er med til at holde fokus på Silkeborg Kommunes IT-strategi, samt understøtte det dynamiske arbejde med Vestre Skoles IT-strategi
 • Medierådet holder sig ajour med den tekniske udvikling af Skolenettet, samt medvirker til at dette fortsat udvikles i tæt kontakt med kommunen.

3 kommentarer:

 1. Dagsorden til møde i medierådet onsdag den 7. november 2012 kl. 14 til 16:

  Evaluering af uge 43
  Program for worksshop den 21/11 og 30/1
  PR for IT ressourcepersonerne
  MAX - hvordan kommer vi igang på flere klassetrin ?
  Medieråd - møderække - samt detagelse af elever - hvilken form ?
  Dagsordener i blogspot i stedet ?
  Strategi for den fortsatte IT-satsning: SMTTE - IT historier på alle møder - vejledning - QR - mmm
  Indkøb af læremidler
  infoskærme
  andet ( skriv gerne på )
  Dagsorden prioriteres på mødet.
  /Ole  Møde medieråd 11/9 - 2012

  Referat  Fælles portal for medierådet etableres på Skoleblog medieraad.skoleblog.dk. Stefan opretter og giver rettigheder til medlemmerne af medierådet. Her lægges også dagsorden og referater. Alle sender unilogin til Stefan  IT worksshops - Den 19/9, 21/11, 30/1

  Konkret den 19/9:

  Erfaringsudveksling Apps i de 3 storteam

  Generel opstart ved Lars Bo - 30 min.

  Hands on - 90 min.

  St. 1 - Morten

  St. 2 - Martin

  St. 3 - thomas

  Tovholderne skriver ud og efterlyser ideer til Apps til videndeling  Konkret den 21/11

  St. 3 studieboks

  Hands on

  Ideer

  Basal Ipad introduktion... Apps

  Web 2.0

  Apple TV

  Vi indkøber 10 stk - Der skal installeres i indskolingen - herudover kan der ønskes  Uge 43
  Programmet og tankerne bag uge 43 bliver fremlagt
  Aftaler:
  Morten - Djeeo
  Thomas - Garageband
  Stefan - Innovation og entrepernørskab


  Medierådet mødes ca. 1 time pr. Måned. OM udsender forslag til mødekalender.  Det skal aftales hvilke elever der deltager, samt under hvilket omfang.

  SvarSlet
 2. Dagsorden til møde i medierådet onsdag den 7. november 2012 kl. 14 til 16:

  Evaluering af uge 43
  Generelt positive tilbagemeldinger.
  Det skal overvejes at programmet ikke er for stramt. Vigtigt med kvalificerede oplægsholdere.
  IT på seminariet virkede ikke OK - netværket var ustabilt.
  Der skal skabes rum til refleksion
  Godt med overordnede indlæg - Ole S iversen, Jacob Stensig, m.fl.

  Program for worksshop den 21/11 og 30/1 + lærermøde 14/11
  1 time Lærermøde den 14/11:
  St. 1 Ipad - Chr.
  St. 2 Ubuntu og Skoletube - Stefan og Martin
  St. 3 Skoletube - Thomas og Morten

  Oplæg sendes ud til st. team inden mødet

  Fælles afrunding med fokus på worksshop den 21/11 - ønsker til worksshops skrives på planche i personalestue. Worksshops besluttes inden LM den 14/11

  2 timer Worksshop den 21/11


  5 worksshops udfra ønsker.


  PR for IT ressourcepersonerne - Struktur/plan
  Ide om IT ressourcepersoner på blogspot. Faneblad for hver enkelt med kompetencer og ekspertområder. MA opretter blog - Den enkelte udfylder kompetencer. NB Koordineres.
  Blog præsenteres på Workshop den 21/11

  MAX - hvordan kommer vi igang på flere klassetrin ?
  Kan MAX tænkes på kompetenceniveau?
  Vigtigt at der skabes ejerskab omkring MAX.
  Fokus på at oplære eleverne i de forløb vi allerede har gang i.
  Der skal tænkes i elever fra alle årgange.
  Lærerne spørges hvor der kan være brug for MAX
  Efterfølgende uddannes MAX
  Der indkøbes Badge "maskine"

  Medieråd - møderække - samt deltagelse af elever - hvilken form ? Hvem?
  Møder lægges fremover torsdage kl. 14.00 . evt. 1,5 timers møder
  Elever inviteresad hoc
  Dagsordener i blogspot i stedet ?
  Dagsordener på skoleblog - præsentation på blogspot

  Strategi for den fortsatte IT-satsning: SMTTE - IT historier på alle møder - vejledning - QR - mmm
  IT ressourcepers. bloggen kan bruges til videndeling. Der laves faneblade til de 3 afdelinger.
  Der skal tænkes i vejledninger til diverse systemer m.m Der oprettes faneblad til de indkøbte digitale læremidler

  Indkøb af læremidler
  Næsten alle ønsker er opfyldt

  infoskærme
  MAX kan få en opgave omkring elevskærmen.
  Personalestuen - skal kunne starte automatisk. Morten kontakter Martin
  Radio Sol
  Hardware:
  Apple TV
  Bærbare til lærere
  IT rygsæk
  Apple kabler?

  andet ( skriv gerne på )

  SvarSlet
 3. Dagsorden:

  Gennemgang af referat (opsamling på tidligere aftaler)
  Valg referent MJ, MA, TC, SW, CH, KT

  - aftaler omkring BETT
  Hvem deltager? Sw, tc, MJ, ch, om, ah?
  Hvad har vi fokus på? Bibliotek - Mediepatrulje - IT lab - Radio - andet?
  Aftaler med team - fordybelsesuge, IT worksshop, seminariet
  Hvem gør hvad
  Hver mand/kvinde lav konkrete aftaler med sit team m.h.t. Fravær i fordybelsesugen

  MJ laver underside til programforslag, hvor vi har overblik senest mandag. I sender enten forslag til mig, eller skriver selv ind på bloggen.

  - status over skolens IT-udstyr og evt. nyindkøb - herunder visioner
  det står skidt til med it-lokalerne. Skal have udstykket et lokale med nye pc?
  Mediatek i A3? Udstykket med godt udstyr til nørreris med medieproduktioner
  - IT-bloggen - herunder hvordan vi fortsat sikre videreudvikling på IT-området
  På sigt skal medirådets arbejde flyttes over i it-vestreskole.blogspot.dk (MA) ved hjælp af links til andre blogs.
  Kan vi flytte vores dagsordener til IT bloggen?

  Videreudvikling af bloggen ( få de gode it-historier frem på bloggen)(ny blog med tag Cloud) MJ opretter ny blog til "den gode it-historie"

  - mediepatrulje - elev til elev læring - hvor langt er vi ? hvad er det næste tiltag ?
  MA og MJ holder møde med og om MAX fredag d. 11/1
  MAX skal være med til at udforme vejledninger til bloggen
  - værtsskab for Det Digitale Penalhus onsdag den 23. januar 2013
  sørge for strømkabler, borde, stole, lærred, projektor, bespisning (evt. Lyd)

  Apps indskoling
  hvordan sikrer vi, at der er samme apps på sæt 1 og sæt 2?

  Alle iPads kommer på samme id (vestreelev1@gmail.com)

  - andet
  stormøde d.22/1: tænk videre i ekstraordinær præsentationsform

  næste gang: revidering af it-strategien.

  SvarSlet